ताजा खबर
Information Desk

श्री नारायण बहादुर कार्की
नि निर्देशक
फोन: ९८५१२०७४०२

श्री शंकर शाही
सुचना अधिकारी
फोन: ९७६२८८८८८३

बागमती प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा स्वागत छ

बागमती प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्वास्थ्य प्रयोगशाला सेवा प्रदान गर्ने बागमती प्रदेशको प्रमुख प्राविधिक र प्रशासनिक इकाई हो। बागमती प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले प्रदेश स्तरिय प्रयोगशालाहरूको माध्यमबाट बागमती प्रदेशमा गुणस्तरीय प्रयोगशाला सेवा प्रदान गर्दछ ।