ताजा खबर

निर्देशिका/मापडण्द


S.N. Download Title Category Download
1 स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना तथा सन्चालन मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ निर्देशिका/मापडण्द   Download
2 स्वास्थ्य सस्था सन्चालन मापदन्ड २०७७ निर्देशिका/मापडण्द   Download