ताजा खबर

सुचना आर्काइव


जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला बागमती प्रदेशको वेबसाईट सन्चालन

 Administrator 21-06-2021

प्रयोगशाला दर्ता तथा नबिकरण गर्दा आवश्यक पर्ने कगजातहरु

 Administrator 14-07-2021

करार सेवामा पद पुर्ति सम्बन्धी सुचना

 Administrator 17-09-2021

सुची दर्ता सम्बन्धी सुचना

 Administrator 23-09-2021

करार सेवामा पद पुर्ति सम्बन्धी सुचना (दोश्रो पटक प्रकाशित )

 Administrator 14-11-2021

अन्तर्वाताको नतिजा प्रकाशित गरियको बारे

 Administrator 12-12-2021

भूल सुधार

 Administrator 11-03-2022

करार सेवामा पद पुर्ति सम्बन्धी ब्रिस्तित जानकारी ( 2078/11/27)

 Administrator 11-03-2022

सुचना संशोधन गरिएको सम्बन्धमा

 Administrator 12-03-2022

अन्तर्वार्ता सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना (२०७८/१२/१३) डाउन्लोड सेक्सनमा उपलब्ध छ ।

 Administrator 27-03-2022

ल्याब रिएजेण्ट तथा केमिकल सप्लाई गर्ने बारे सूचना (२०७८/१२/१४)

 Administrator 28-03-2022

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

 Administrator 19-05-2022

अन्तरबार्ताको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सूचना (२०७९/०२/०६ )

 Administrator 20-05-2022

बैकपिक उमेदवार सम्पर्कमा आउने सम्बन्धि सुचना

 Administrator 15-06-2022