ताजा खबर

अन्तरबार्ताको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सूचना (२०७९/०२/०६ )

Administrator || 18-06-2021

यस कार्यालयबाट  मिति २०७८/११/२७ गते विभिन्न पदहरुको लागि गरिएको विज्ञापनको मिति २०७८/१२/२० देखि २२ गते सम्म संचालन भएको अन्तरबार्ताको नतिजाको ब्रिस्तित जानकारी डाउन्लोड सेक्सनमा फारम तथा ढाचामा उपलब्ध छ ।