ताजा खबर

फरम तथा ढांचाहरु


S.N. Download Title Category Download
1 टि. बि. एल क्यु ए एस -3 फारम फरम तथा ढांचाहरु   Download
2 टि. बि. एल क्यु ए एस -1 फारम फरम तथा ढांचाहरु   Download
3 जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला बाट संचालन गरिने तालिम कार्यक्रमहरु फरम तथा ढांचाहरु   Download
4 बैकपिक उमेदवार सम्पर्कमा आउने सम्बन्धि सुचना फरम तथा ढांचाहरु   Download
5 अन्तरबार्ताको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि ब्रिस्त्रित जानकारी (२०७९/०२/०६ ) फरम तथा ढांचाहरु   Download
6 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना फरम तथा ढांचाहरु   Download
7 बिदाको माग फारम फरम तथा ढांचाहरु   Download
8 ल्याब रिएजेण्ट तथा केमिकल सप्लाई गर्ने बारे सूचना (२०७८/१२/१४) फरम तथा ढांचाहरु   Download
9 अन्तर्वार्ता सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना (२०७८/१२/१३) फरम तथा ढांचाहरु   Download
10 करार सेवामा पद पुर्ति सम्बन्धी ब्रिस्तित जानकारी ( 2078/11/27) फरम तथा ढांचाहरु   Download
11 अन्तर्वाताको नतिजा प्रकाशित गरियको बारे फरम तथा ढांचाहरु   Download
12 करार सेवामा कर्मचारी पद्पुर्ती सम्बन्धी सुचना (दोश्रो पटक प्रकाशित ) फरम तथा ढांचाहरु   Download
13 Sample Copy of Standard Operating Procedure फरम तथा ढांचाहरु   Download
14 सुची दर्ता निबेदन फर्मेट फरम तथा ढांचाहरु   Download
15 करार सेवाको लागि दरखास्त फारम फरम तथा ढांचाहरु   Download
16 सुची दर्ता सम्बन्धी सुचना फरम तथा ढांचाहरु   Download
17 करार सेवामा कर्मचारी पद्पुर्ती सम्बन्धी सुचना फरम तथा ढांचाहरु   Download
18 सि समुहको प्रयोगशाला दर्ता तथा नबिकरणको लागि आबश्यक पर्ने कागजातहरुको ब्रिस्तित विवरण फरम तथा ढांचाहरु   Download
19 Lab Supervision Checklist (C and D Category) फरम तथा ढांचाहरु   Download
20 सि समुहको प्रयोगशाला दर्ता तथा नबिकरणको लागि निबेदन फारम फरम तथा ढांचाहरु   Download